Class 3 Low Density / Klas 3 Lae Digtheid - 10mm - 80mm

Class 6 Low Density / Klas 6 Lae Digtheid - 15mm - 50mm

Class 6 SA Low Density / Klas 6 Lae Digtheid - 65mm - 80mm