For outstanding corrosion and rust resistance, choose from a selection of galvanized pipe fittings. Galvanized fittings offer a long life span and great value, and are able to withstand tough and wet conditions extremely well. Select from a variety of fittings made from galvanized welded steel, forged steel and other malleable metals

Vir uitmuntende erosie en roes vrye weerstandigheid, kies van ons verskuie gegalvanieseerde pyp lasstuke. Gegalvanieseerde lasstuke bied n lang lewensduur en goeie waarde, en is weerstandig teen uiters moeilike tereine en nat kondisies. Kies van verskilende lasstuke, gemaak van geswysde staal,  gesmelte staal en ander hamerbare metale.